Znova PRO

prosperita a rozvoj obce

září 2022

Troubky
Sdružení nezávislých kandidátů

Vážení obyvatelé Troubek,

v obci se nám žije dobře díky velkému množství šikovných a obětavých lidí, kteří jsou činní ať už v rámci místních spolků, nebo v rámci obce. Rádi bychom všechny tyto lidi v jejich činnosti podpořili – jsou to oni, kdo ve velké míře udržují kulturní, společenský a sportovní život naší obce, starají se o naše děti, ale i o naše bezpečí.

Mimo to ale máme v plánu zaměřit se na oblasti, kde je potřeba pomoci napravit současnou situaci. Víme, že řešení někdy není možné zařídit hned, budeme ale usilovat o to, aby se mu v naší obci začala věnovat patřičná pozornost a péče.

1. Obnovit odpadové hospodářství

Obnovit kontejnery pro odkládání všeho bioodpadu a obnovit činnost obecní kompostárny.

Stanovit roční harmonogram svozu odpadů, posoudit přiměřenost výdajů obce na odpadové hospodářství.

2. Poskytovat technické služby občanům

Rozšířit technické služby poskytované občanům.

Stanovit jasná pravidla pro placené služby a zápůjčky techniky v majetku obce.

3. Více a lépe využít objekt bývalé prádelny

Přijímáme vaše návrhy a tipy na využití bývalé prádelny.

My navrhujeme zde zpracovávat ovoce (povidlárna, moštárna, sušárna ovoce ) a dále ji přizpůsobit požadavkům občanů a spolků.

4. PODPOROVAT SOCIÁLNÍ SLUŽBY V OBCI

Zachovat současný vysoký standard sociálních služeb a dále pracovat na jejich rozvoji.

5. Protipovodňová opatření

Dořešit spory a nejasnosti v souvislosti s plánovanými protipovodňovými opatřeními.

Zaměřit se na smysluplnost a udržitelnost budovaných ochranných staveb

6. Cyklostezka Troubky-Tovačov

Vyvolat jednání o vybudování bezpečné cyklostezky mezi Troubkami a Tovačovem.

Mgr. Lenka Kargerová

Ing. Hynek Brázda

Vladimíra Kalábová

Lukáš Berčík

Dita Macháčková

Ing. Jaroslav Tomeček

Věra Boehmová

Martin Špalek

Ing. Ladislav Chalánek

Daniel Pecha

Bc. Daniela Kolečářová

Libor Špalek

Ladislav Vojtek

Miroslav Zsemle

Nikola Brázdová

Jedním z našich volebních témat je i provoz troubecké kompostárny. V článku vám přinášíme k…
Číst více