Sestavení ceny vždy předchází osobní rozhovor, kde se domluvíme, co přesně právě Vy potřebujete.

Společně sestavíme cenu i harmonogram prací.

Naše vzájemná spolupráce by měla být výhodná pro obě strany – pro Vás i pro mě. Tomu odpovídá i cenová politika.